OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. INFORMACE O INTERNETOVÉM OBCHODĚ Greenloop.cz

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji internetového obchodu Greenloop.cz., majitel Ing. Jakub Dostál, IČO: 06422594, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník 147 00, Praha 4 (dále jen „Greenloop.cz“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.greenloop.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků internetového obchodu Greenloop.cz, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Greenloop.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Pověřencem Greenloop.cz pro ochranu osobních údajů je: Ing. Jakub Dostál, jakub@greenloop.cz, 774 611 551 .

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Greenloop.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Greenloop.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.1.1. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku.

2.2. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Greenloop.cz také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Greenloop.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Greenloop.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Greenloop.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Greenloop.cz a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Greenloop.cz vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Greenloop.cz formou obchodních sdělení využívá Greenloop.cz především e-mailovou adresu.V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Greenloop.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Greenloop.cz v podobě omezeného přímého marketingu. Greenloop.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Greenloop.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který vznikl na po kliknutí na tlačítko Odeslat objednávku. Souhlas Greenloop.cz udělujete v průběhu registrace na Greenloop.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Greenloop.cz.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Greenloop.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Greenloop.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Greenloop.cz udělujete v průběhu registrace na Greenloop.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na Greenloop.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Greenloop.cz zpracovává Greenloop.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Greenloop.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Greenloop.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Greenloop.cz na e-mailové adrese jakub@greenloop.cz.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Greenloop.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány internetovým obchodem Greenloop.cz a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Greenloop.cz.

5.2. Greenloop.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Greenloop.cz pro účely a způsobem, které Greenloop.cz stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Greenloop.cz využívá, patří:

 • Shoptet s.r.o., -                  pronajímatel e-shopového řešení
 • Česká pošta, s.p., -           přepravní společnosti 
 • Zásilkovna, s.r.o. -             zajištění distribuce zboží
 • Ecomail.cz, s.r.o. -             nástroj pro on-line marketing
 • Google LLC -                     nástroje pro on-line marketing
 • INTERNET.CZ, a.s. -         pronájem webové domény
 • Facebook, Inc. -                nástroje pro on-line marketing
 • Seznam.cz, a.s. -              nástroje pro on-line marketing
 • Heureka Shopping, s.ro. - nástroje pro on-line marketing

 

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. Greenloop.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Greenloop.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Greenloop.cz požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Greenloop.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Greenloop.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Greenloop.cz vztahují.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Greenloop.cz a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Greenloop.cz zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Greenloop.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Greenloop.cz, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Greenloop.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Greenloop.cz správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Greenloop.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Greenloop.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Greenloop.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Greenloop.cz k jinému subjektu, kdy Greenloop.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

 

7.2. Dále mohou zákazníci Greenloop.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Greenloop.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

8. Bezpečnost

8.1. Greenloop.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Greenloop.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Greenloop.cz e-mailem na adresu jakub@greenloop.cz, nebo na telefonním čísle 774 611 551.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.